Top game bài đổi thưởng - GameLoop chính thức

CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

Menu

Giới thiệu

Cơ Cấu Tổ Chức

Tổng Công ty Cao su Đồng Nai hiện có 10 nông trường; 01 Xí nghiệp Chế biến Cao su; 01 Bệnh viện Đa khoa Cao su và 10 phòng, ban trực thuộc Tổng Công ty với tổng số Lao động đến ngày 31/12/2022 là: 4.104 người. Ngoài ra, còn có 07 Công ty con do Tổng Công ty giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên và 11 Công ty liên kết do Tổng Công ty giữ dưới 50% vốn điều lệ mỗi Công ty

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Cao su Đồng Nai gồm 6 thành viên:

2. Hội đồng thành viên gồm 4 thành viên:

3 .Kiểm soát viên gồm 2 thành viên:

4. Ban Tổng Giám đốc gồm 2 thành viên:

5. Đoàn thể

 

backtop